DETAIL AKTUALITY


Třebíč má první Krajské centrum talentované mládeže

KCTM
20.04.2017
Autor: Petr Ondrůj

Od ledna 2017 je z Třebíče oficiální místo, kam se pravidelně sjíždějí nejtalentovanější mladí sportovci kraje Vysočina! Při HTK Třebíč zde vzniklo Krajské centrum talentované mládeže /KCTM/ pro oblast tenisu.  Tato centra jsou vrcholová tréninková střediska Kraje Vysočina, jejichž cílem je podpora talentovaných sportovců Kraje při sportovní přípravě v KCTM a jejichž zřízení se řídí přesnými pravidly, jež vytvořila Rada Kraje Vysočina.

Činnost KCTM je založena na celokrajské spolupráci tenisových klubů a oddílů, bez jejichž souhlasu by k jeho vzniku v Třebíči nedošlo.

Hlavním smyslem činnosti centra je zajistit podmínky pro rozvoj talentovaných hráčů kraje Vysočina ve věku 8 až 14 let po stránce tenisové a osobnostní. Jedním z cílů je i propojení jednotlivých klubů a oddílů jak na poli sportovním a společenském, tak i následná reprezentace kraje Vysočina při účasti na sportovních kláních nejen na republikové úrovni. Šéftrenérem centra je dlouholetý vynikající hráč a mistr světa Jaroslav Bulant, který dohlíží na metodickou a taktickou přípravu hráčů. Doplňuje ho tým 6 trenérů s odpovídajícími předpoklady a tým lektorů, který se stará o další vzdělávací program. Jedním z nich je i pan Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., pod jehož vedením hráči absolvovali testování zaměřené na diagnostiku výkonnostních předpokladů tenistů a tenistek. Stejné testování podstupují i hráči zařazení do tréninkových středisek mládeže /TSM/.

Veškeré sportovní zázemí, personální obsazení, program a další oblasti nezbytné pro zajištění co nejlepšího fungování KCTM zajišťuje Horácký tenisový klub Třebíč.

Samotná činnost KCTM je finančně a organizačně značně náročná a bez podpory Kraje Vysočina a sponzorů by nebyla možná. Velký podíl na vzniku nového centra má Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Hlavními oblastmi sportovní přípravy hráčů jsou:

-       pravidelná celoroční práce s talenty
-       vedení hráčů
-       účast hráčů v nejvyšších mládežnických soutěžích družstev
-       účast na turnajích jednotlivců v rámci celé ČR
-       komplexní sportovním vyšetření hráčů
-       kompenzační cvičení a regenerace
-       příprava hráčů na studium na univerzitách v USA
-       zajištění materiálního vybavení

Pro rok 2017 bylo do KCTM na základě celostátního umístění, výkonnosti a nominačních turnajů vybráno celkem 26 hráčů a hráček. Za HTK byli vybráni:

Baby tenis:
Petr Tomek, Jakub Košťál, Nela Mojdlová, Anna Zedníčková

Mladší žáci:
Jan Bulant, Jakub Jelínek, Viktor Válek, Šarlota Pávková, Barbora Závišková, Eliška Charvátová, Michaela Ramachová

Starší žáci:
Ondřej Válek, Matyáš Říha